Quote

"Cuộc sống có gì vui không em?
Mà sao anh thấy họ đều vất vả.
Cuộc sống có gì buồn không em?
Mà sao anh thấy họ muốn tất cả của nhau.
Anh thì lại chẳng là gì cả,
chẳng muốn sống cũng chẳng muốn chết.
Chỉ mong được làm cánh chim nhạn
Tết tìm về trả nắng lại cho xuân."

-
Photo Set

staceythinx:

Gorgeous landscape photography by Greg Boratyn

Source: staceythinx
Photo Set
Photo
bookmania:

Let’s do it!
Photo Set
Photo Set
Photo
Photo Set
Photo Set
Photo

serialthrill:

AbeBROHAM Lincoln by Jon Deviny

Source: serialthrill